Monday, July 27, 2009

ZIKIR

Bersumber daripada Abu Burdah yang berkata:aku mendengar Al Agharr dia adalah termasuk sahabat nabi s.a.w dan dia mendapatkan cerita dari Ibnu Umar yang mengatakan: "Rasulallah s.a.w bersabda "wahai manusia,bertaubatlah kepada Allah,sesungguhnya aku saja bertaubat kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari.

[sahih muslim]

No comments:

Post a Comment

Search This Blog