Wednesday, August 5, 2009

HARAM BERTEMU DAN BERDUA-DUAAN DENGAN BERLAINAN JANTINA


Bersumber daripada Jabir, beliau berkata:Rasulallah saw bersabda "ingatlah,seorang lelaki tidak boleh menginap dirumah seorang wanita janda kecuali dia adalah suaminya atau muhrimnya."
Bersumber daripada Uqabah bin Amir,bahawa rasulallah saw bersabda "hindarkanlah kalian dari masuk menemui wanita."seorang sahabat Ansar bertanya "Ya Rasulallah bagaimana kalau ipar?" Rasulallah saw bersabda "ipar itu maut [lebih mengkhawatirkan].
Abdullah bin Amr bin Al Ash menceritakan bahawa sekelompok orang bani Hashim datang menemui Asmak binti Umaisy, lalu Abu Bakar masuk,pada waktu itu Asmak memang sudah berada di bawah perlindungan Abu Baka.Ketika Abu Bakar melihat orang-orang Bani Hashim itu,beliau merasa tidak suka hal itu beliau tuturkan kepada Rasulallah saw dan beliau menambahkan "memang kau tidak melihat kecuali kebaikan."
Rasulallah saw besabda "sungguh,Allah telah mengampuninya dari perbuatan itu".
Kemudian Rasulallah saw berdiri di atas mimbar dan bersabda "sesudah hari ini,seorang laki-laki tidak boleh masuk menemui wanita yang suaminya tidak ada kecuali dia bersama seorang atau dua orang lelaki lain."

[terjemahan Sahih Muslim]

No comments:

Post a Comment

Search This Blog